Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Charles Buhagiar MP

Partit Laburista - Is-Seba' Leġiżlatura (1992 - 1996)

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew mressqin minn dan il-Membru Data
Mozzjoni Nru 107 - Mozzjoni ta' Sfiduċja fis-Segretarju Parlamentari l-Onor Ninu Zammit. Tne, 27 Set 1993

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 001 - Indirizz bi tweġiba għad-diskors tal-Aġent President S3 - 07.04.1992
Mozzjoni Nru 018 - Mozzjoni dwar permessi ta' Bini (Provvedimenti Temporanji) (Att Nru X tal-1988). (Approvazzjoni ta' Pjan ta' Struttura) S41 - 21.07.1992
Mozzjoni Nru 020 - Trasferiment ta' Biċċa Art f'San Ġorġ limiti ta' San Ġiljan: Bay Point Hotel Limited S20 - 01.06.1992
Mozzjoni Nru 021 - Trasferiment ta' Art tal-Gvern f' San Ġiljan: Five Stars Hotel S21 - 02.06.1992
Mozzjoni Nru 026 - Mozzjoni dwar Ħatra ta' Kumitat Magħżul tal-Kamra tad-Deputati skont l-Att dwar Permessi tal-Bini (Provvedimenti Temporanji) S29 - 22.06.1992
Mozzjoni Nru 030 - Mozzjoni dwar Tiġdid u Emenda skont l-artiklu 3 tal-Att tal-1976 dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern. S35 - 07.07.1992
Mozzjoni Nru 039 - Trasferiment ta' Art: Għoti b'ċens ta' biċċa art fil-Marsa lil Lohombus Corporation Limited. S51 - 30.09.1992
Mozzjoni Nru 042 - Trasferiment ta' art: Għoti b'ċens ta' biċċa art f'Raħal Ġdid lil Infantile Paralysis Rehabilitation Fund S55 - 12.10.1992
Mozzjoni Nru 043 - Trasferiment ta' Art fil-Marfa lis-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija (MUSEUM) S55 - 12.10.1992
Mozzjoni Nru 048 - Estimi tal-Awtorita' dwar it-Trasport Pubbliku għas-sena 1992/93 S62 - 27.10.1992
Mozzjoni Nru 052 - Estimi ta' Dħul u Ħruġ tal-Awtorità tad-Djar għas-sena finanzjarja 1992/93 S68 - 10.11.1992
Mozzjoni Nru 070 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar l-Estimi Ġenerali tal-1993 u l-Estimi Supplimentari tal-1992 S81 - 10.12.1992
Mozzjoni Nru 074 - Trasferiment ta' Art: Għoti b'ċens lil Fort Chambray Limited tal-Fortizza ta' Chambray u art adjaċenti fil-limiti ta' Għajnsielem, Għawdex. S88 - 16.12.1992
Mozzjoni Nru 075 - Estimi ta' Dħul u Nfieq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 1992 sat-30 ta' Settembru 1993 S131 - 03.05.1993
Mozzjoni Nru 085 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' ta' l-Ippjanar għas-sena finanzjarja 1992/93. S126 - 20.04.1993
Mozzjoni Nru 108 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma għas-sena finanzjarja 1993/94. S216 - 12.01.1994
Mozzjoni Nru 115 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta' l-Awtorita' tal-Ippjanar għas-sena finanzjarja 1993/94. S196 - 17.11.1993
Mozzjoni Nru 117 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 1994. S207 - 10.12.1993