Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

Kummissarju għall-iStandards fil-Ħajja Pubblika

Dr George Hyzler

Dr George Hyzler

Office of the Commissioner for Standards in Public Life
11, St Paul's Street
Valletta VLT 1210

Tel.: 27 269 593
Email: office@standardscommissioner.com
Website: www.standardscommissioner.com

 

Curriculum Vitae

George Hyzler iggradwa Duttur tal-Liġi mill-Universita’ ta’ Malta fl-1979 u fl-1980 ottjena id-Diploma f’Kors Internazzjonali f’ Integrazzjoni Ewropeja mill-Universita’ ta’ Amsterdam.

Kien wieħed mill-fundaturi tad-ditta legali GVZH-Advocates (qabel magħrufa bħala GVTH-Advocates) minn liema ditta rtira mal-ħatra tiegħu bħala l-ewwel Kummissarju għall-iStandards fil-Ħajja Pubblika b’riżoluzzjoni unanima tal-Kamra tar-Rapprezentanti fit-30 ta’ Ottubru 2018.

Bħala avukat huwa pprattika prinċipalment fl-oqsma tal-kummerċ u ċivil u l-iktar fil-qasam tal-kumpaniji. Huwa serva bħala direttur fuq il-Bord ta’ numru ta’ kumpaniji privati kif ukoll kumpaniji tal-istat.

Fost oħrajn, huwa okkupa il-kariga ta’ President tal-Kamra tal-Avukati, Chairman tal-Bord ta’ Gvernaturi tal-Malta Arbitration Centre, Membru tal-Qorti Permanenti tal-Arbitraġġ, Membru tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja, Membru tal-Kumitat dwar il-Ħatriet fil-Gudikatura, Chairman u Membru tal-Kumitat għall-Avukati fi ħdan il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja u Kummissarju Gholi ta’ Malta (mhux Residenti) għar-Repubblika tal-Afrika ta’ Isfel.

Huwa serva bħala Deputat fil-Parlament (1995 - 2003) u bħala Segretarju Parlamentari fil-Ministeru għas-Servizzi Ekonomici (1999 - 2003).

Huwa okkupa l-kariga ta’ President tal-Kunsill Rapprezentattiv tal-Istudenti tal-Universita’ ta’ Malta u rappreżentant tal-istudenti tal-liġi fuq il-Bord tal-Fakulta tal-Liġi u fil-Kunsill tal-Universita’.

Huwa sportiv akkanit, b’passjoni għall-futbol u kien ipparteċipa f’livell nazzjonali taz-zgħazagħ f’numru ta’ dixxiplini sportivi fosthom fil-waterpolo, basketball, volleyball u l-atletika fejn żamm records nazzjonali fil-high-jump.

Huwa għandu erbat itfal u tlett neputijiet, u huwa miżżewweġ ma Dr Giannella de Marco.