Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Alfred Sant MP

Partit Laburista - Id-Disa' Leġiżlatura (1998 - 2003)

Kap tal-Oppożizzjoni

Mozzjonijiet

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 001 - Mozzjoni għal Indirizz bi tweġiba għad-diskors tal-President S4 - 28.10.1998
Mozzjoni Nru 009 - Riżoluzzjoni dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern skond l-artikolu 3 tal-Kap 268 tal-Liġijiet ta' Malta S6 - 03.11.1998
Mozzjoni Nru 026 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1999 S19 - 02.12.1998
Mozzjoni Nru 026 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1999 S41 - 17.12.1998
Mozzjoni Nru 026 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1999 S42 - 18.12.1998
Mozzjoni Nru 035 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar seduti konnessi ma' l-Abbozz ta' Liġi dwar Taxxa fuq il-Valur Miżjud S30 - 12.12.1998
Mozzjoni Nru 048 - Estimi ta' Nfiq tal-Korporazzjoni għax-Xogħol u Taħriġ għall-perijodu mill-1 ta' Ottubru 1998 sat-30 ta' Settembru 1999 S58 - 01.02.1999
Mozzjoni Nru 056 - Ħatra ta' President tar-Repubblika (Prof Edwin Grech) S81 - 29.03.1999
Mozzjoni Nru 057 - Enfitewsi temporanja ta' art, bini u dritt ta' rmiġġ fil-Birgu, l-Isla u Kalkara lill-Port Cottonera Ltd u lill-Cottonera Waterfront Group plc S103 - 19.05.1999
Mozzjoni Nru 058 - Mozzjoni ta' ringrazzjament lill-President tar-Repubblika - Dr Ugo Mifsud Bonnici S81 - 29.03.1999
Mozzjoni Nru 059 - Ħatra ta' President ta' Malta - Prof Guido de Marco S81 - 29.03.1999
Mozzjoni Nru 061 - Mozzjoni b'riferenza għall-bejgħ ta' l-ishma li l-Gvern għandu fil-Mid Med Bank lil HSBC S93 - 10.05.1999
Mozzjoni Nru 069 - Mozzjoni ta’ Sfiduċja fl-iSpeaker u fid-Deputy Speaker S125 - 17.06.1999
Mozzjoni Nru 078 - Mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern b’riferenza għall-maħfra mogħtija lil Joe Fenech (ġuri ta’ Ian Farrugia) S136 - 19.07.1999
Mozzjoni Nru 108 - Estimi ta' dħul u nfiq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma għas-sena 1999/2000 S182 - 16.11.1999
Mozzjoni Nru 112 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' spiża għas-sena 2000 S191 - 29.11.1999