Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Joe Mizzi MP

Labour Party - It-Tmien Leġiżlatura (1996 - 1998)

Ministru mingħajr Portafoll fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru

Mozzjonijiet

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 032 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta’ spiża għas-sena 1997. S32 - 19.02.1997
Mozzjoni Nru 037 - Mozzjoni ta' Proċedura dwar il-Budget S10 - 15.01.1997
Mozzjoni Nru 046 - Estimi tal-Korporazzjoni Telemalta għas-sena finananzjarja 1996/1997 S47 - 25.03.1997
Mozzjoni Nru 046 - Estimi tal-Korporazzjoni Telemalta għas-sena finananzjarja 1996/1997 S48 - 26.03.1997
Mozzjoni Nru 050 - Mozzjoni biex il-Gvern iżid is-somma li jista' jissellef skond l-Att dwar Self għall-Iżvilupp, Kap 229 S49 - 21.04.1997
Mozzjoni Nru 058 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Korporazzjoni Telemalta, Kap. 250 S61 - 05.05.1997
Mozzjoni Nru 064 - Mozzjoni biex titwaqqaf il-Kummissjoni Nazzjonali għat-Teknoloġija ta' l-Informatika S92 - 11.07.1997
Mozzjoni Nru 066 - Abbozz ta' Liġi biex ikompli jemenda l-Att dwar Taxxa tar-Reġistrazzjoni ta' Vetturi bil-Mutur S78 - 15.06.1997
Mozzjoni Nru 075 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni Telemalta għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1997 sat-30 ta' Settembru 1998 S188 - 18.02.1998
Mozzjoni Nru 075 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni Telemalta għas-sena finanzjarja mill-1 ta' Ottubru 1997 sat-30 ta' Settembru 1998 S189 - 20.02.1998
Mozzjoni Nru 082 - Riżoluzzjoni dwar Trasferiment ta' Artijiet (inkluż proprjetà lil General Workers’ Union) S130 - 31.10.1997
Mozzjoni Nru 085 - Mozzjoni dwar ħlasijiet għal ħtiġijiet speċjali tal-kunsilli lokali S129 - 29.10.1997
Mozzjoni Nru 089 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Protezzjoni Ċivili S129 - 29.10.1997
Mozzjoni Nru 090 - Abbozz ta' Liġi dwar is-Sigurtà fl-Ajruportijiet Ċivili S129 - 29.10.1997
Mozzjoni Nru 094 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni ta' l-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 1998 S159 - 28.11.1997
Mozzjoni Nru 102 - Abbozz ta' Liġi biex jirregola t-Telekomunikazzjoni S153 - 26.11.1997
Mozzjoni Nru 103 - Mozzjoni b'riferenza għall-mozzjoni ta' proċedura nru 98 (Mozzjoni dwar is-seduti konnessi ma' l-Estimi Ġenerali għas-sena 1998) S153 - 26.11.1997
Mozzjoni Nru 111 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Ordinanza dwar ir-Regolament tat-Traffiku, Kap. 65 S167 - 15.12.1997
Mozzjoni Nru 113 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar Dazju tas-Sisa (Emenda Nru 4) S168 - 16.12.1997
Mozzjoni Nru 117 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Uffiċċju tal-Posta, Kap 254 S182 - 09.02.1998
Mozzjoni Nru 123 - Abbozz ta' Liġi dwar Taxxa Speċjali fuq Banek Kummerċjali S194 - 03.03.1998
Mozzjoni Nru 133 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda diversi liġijiet li għandhom x'jaqsmu mat-trasferiment ta' servizzi mill-Air Traffic Control Corps u mill-Airport Company tal-Forzi Armati ta' Malta għal Malta International Airport p.l.c. S212 - 04.05.1998
Mozzjoni Nru 134 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Ordinanza dwar l-Esplożivi S215 - 12.05.1998
Mozzjoni Nru 137 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Promozzjoni ta' Prodotti Lokali, Kap. 336 S219 - 25.05.1998
Mozzjoni Nru 143 - Riżoluzzjoni dwar enfitewsi temporanja ta' mollijiet, bini u dritt ta' rmiġġ fil-Birgu u l-Isla lill-Port Cottonera Limited S224 - 03.06.1998
Mozzjoni Nru 143 - Riżoluzzjoni dwar enfitewsi temporanja ta' mollijiet, bini u dritt ta' rmiġġ fil-Birgu u l-Isla lill-Port Cottonera Limited S231 - 22.06.1998