Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Helena Dalli MP

Partit Laburista - It-Tnax-il Leġiżlatura (2013 - 2017)

Helena Dalli MP
Ministru għad-Djalogu Soċjali, l-Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew mressqin minn dan il-Membru Data
Mozzjoni Nru 107 - Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Ugwaljanza għall-Irġiel u n-Nisa Tne, 10 Mar 2014
Mozzjoni Nru 135 - Estimi ta’ dħul u nfiq tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2014 Tne, 12 Mej 2014
Mozzjoni Nru 015 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Kodiċi Ċivili Ġim, 12 Apr 2013
Mozzjoni Nru 169 - Abbozz ta’ Liġi dwar l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u Karatteristiċi tas-Sess Tli, 28 Ott 2014
Mozzjoni Nru 220 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Awtorita' għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2015 Tli, 10 Mar 2015
Mozzjoni Nru 238 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u Karatteristiċi tas-sess u diversi liġijiet Ġim, 15 Mej 2015
Mozzjoni Nru 261 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur Ħam, 06 Aww 2015
Mozzjoni Nru 291 - Abbozz ta’ Liġi dwar l-Affermazzjoni tal-Orjentazzjoni Sesswali, l-Identità tal-Ġeneru u l-Espressjoni tal-Ġeneru Ġim, 11 Diċ 2015
Mozzjoni Nru 325 - Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016 Ħam, 14 Apr 2016
Mozzjoni Nru 333 - Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur u għal affarijiet konsegwenzjali jew anċillari għal dan Erb, 04 Mej 2016
Mozzjoni Nru 391 - Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u l-Karatteristiċi tas-Sess Tne, 26 Set 2016
Mozzjoni Nru 397 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Koabitazzjoni Erb, 05 Ott 2016
Mozzjoni Nru 398 - Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, Kap. 431 Erb, 05 Ott 2016
Mozzjoni Nru 418 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Vjolenza Abbażi tal-Ġeneru u Vjolenza Domestika Tli, 15 Nov 2016
Mozzjoni Nru 428 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Kummissjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza Tli, 06 Diċ 2016
Mozzjoni Nru 429 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Ugwaljanza Tli, 06 Diċ 2016
Mozzjoni Nru 067 - Abbozz ta' Liġi msejjaħ Att dwar l-Unjonijiet Ċivili Tne, 23 Set 2013
Mozzjoni Nru 090 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur, Kap. 378 Ħam, 05 Diċ 2013

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 003 - Indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta S20 - 20.05.2013
Mozzjoni Nru 010 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2013 S3 - 09.04.2013
Mozzjoni Nru 079 - Illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2014 S81 - 13.11.2013
Mozzjoni Nru 122 - Mozzjoni biex tħassar, tirrevoka u tannulla l-Avviż Legali 76 tal-2014 dwar Persuni li jattendu Istituzzjonijiet Edukattivi S141 - 14.04.2014
Mozzjoni Nru 135 - Estimi ta’ dħul u nfiq tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2014 S151 - 20.05.2014
Mozzjoni Nru 171 - Mozzjoni li l-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2015 S217 - 03.12.2014
Mozzjoni Nru 220 - Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Awtorita' għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2015 S251 - 17.03.2015
Mozzjoni Nru 268 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2016 S309 - 23.10.2015
Mozzjoni Nru 286 - Mozzjoni biex tikkontesta r-Ruling tas-Sedja Mogħti fis-Seduta 330 tat-23 ta’ Novembru 2015 S333 - 25.11.2015
Mozzjoni Nru 322 - Mozzjoni ta’ sfiduċja fil-Gvern S377 - 18.04.2016
Mozzjoni Nru 325 - Estimi ta’ Dħul u Nfiq tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2016 S379 - 20.04.2016
Mozzjoni Nru 338 - Mozzjoni dwar it-twaqqif ta’ kumitat ad hoc biex jisma’ xhieda dwar allegazzjonijiet fil-konfront taċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru S394 - 25.05.2016
Mozzjoni Nru 402 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2017 S442 - 31.10.2016