Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Owen Bonnici MP

Partit Laburista - It-Tnax-il Leġiżlatura (2013 - 2017)

Owen Bonnici MP
Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew mressqin minn dan il-Membru Data
Mozzjoni Nru 100 - Abbozz ta' Liġi msejjaħ Att li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta u diversi liġijiet dwar l-elezzjoni Ħam, 27 Fra 2014
Mozzjoni Nru 112 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda diversi liġijiet li jirrigwardjaw Materji Kriminali (Emenda Nru 2) Ġim, 14 Mar 2014
Mozzjoni Nru 116 - Ratifika tal-Protokoll Addizzjonali għall-Konvenzjoni tal-Liġi Kriminali fuq il-Korruzzjoni iffirmat fi Strasburgu fil-15 ta’ Mejju 2013 Tli, 25 Mar 2014
Mozzjoni Nru 133 - Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Interpretazzjoni, Kap. 249, u għal ħwejjeġ konsegwenzjali u inċidentali għal dan. Erb, 07 Mej 2014
Mozzjoni Nru 137 - Estimi ta’ Dħul u Nfiq  tal-Heritage Malta u Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali għas-sena finanzjarja mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2014 Erb, 14 Mej 2014
Mozzjoni Nru 014 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Kodiċi Kriminali Erb, 10 Apr 2013
Mozzjoni Nru 146 - Abbozz ta’ Liġi biex jirregola l-formazzjoni, l-istrutturi, il-funzjonament u l-finanzjament ta’ partiti politiċi u l-parteċipazzjoni tagħhom fl-elezzjonijiet Tne, 02 Ġun 2014
Mozzjoni Nru 159 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Kunsilli Lokali Tli, 15 Lul 2014
Mozzjoni Nru 163 - Abbozz ta’ Liġi biex jipprovdi għad-drittijiet, appoġġ u l-protezzjoni ta’ vittmi, u biex jipprovdi għal kull ħaġa konnessa ma’ jew inċidentali għal dan Erb, 08 Ott 2014
Mozzjoni Nru 168 - Abbozz ta' Liġi sabiex jemenda jew iħassar ċertu liġijiet Tli, 21 Ott 2014
Mozzjoni Nru 176 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Kunsill Malti għall-Arti Tli, 11 Nov 2014
Mozzjoni Nru 188 - Abbozz ta’ Liġi li jkompli jemenda l-Kodiċi Kriminali u li jipprovdi għal materji oħra anċillari jew konsegwenzjali Erb, 19 Nov 2014
Mozzjoni Nru 189 - Abbozz ta’ Liġi dwar id-Dipendenza fuq id-Droga (Trattament mhux Priġunerija) Ħam, 20 Nov 2014
Mozzjoni Nru 219 - Abbozz ta' Liġi li jemenda diversi Liġijiet dwar is-Suċċessjoni Tli, 10 Mar 2015
Mozzjoni Nru 232 - Estimi ta' dħul u nfiq tal-Heritage Malta u Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali għas-sena 2015 Ħam, 07 Mej 2015
Mozzjoni Nru 258 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali Tne, 06 Lul 2015
Mozzjoni Nru 267 - Abbozz ta' Liġi li jemenda diversi Liġijiet (Riforma tal-Ġustizzja) (Proċedura Ċivili) Erb, 07 Ott 2015
Mozzjoni Nru 277 - Abbozz ta’ Liġi sabiex jemenda jew iħassar diversi liġijiet Erb, 28 Ott 2015
Mozzjoni Nru 278 - Abbozz ta’ Liġi sabiex jemenda l-Kodiċi Ċivili Erb, 28 Ott 2015
Mozzjoni Nru 311 - Abbozz ta' Liġi dwar Riformi Kostituzzjonali (Qasam tal-Ġustizzja) Tli, 16 Fra 2016
Mozzjoni Nru 312 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Impiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali Tli, 16 Fra 2016
Mozzjoni Nru 328 - Estimi ta' Dħul u Nfiq ta’ Patrimonju Malta u Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali għas-sena 2016 Erb, 27 Apr 2016
Mozzjoni Nru 038 - Abbozz ta' Liġi li Jemenda Diversi Liġijiet dwar il-Funzjonijiet tal-Membri Parlamentari Erb, 22 Mej 2013
Mozzjoni Nru 392 - Abbozz ta’ Liġi biex jemenda l-Kodiċi Kriminali (Emenda Nru 2) Erb, 28 Set 2016
Mozzjoni Nru 395 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Midja u l-Malafama Tli, 04 Ott 2016
Mozzjoni Nru 396 - Mozzjoni fuq il-Pensjonijiet tal-Membri tal-Ġudikatura u tal-Avukat Ġenerali Tli, 04 Ott 2016
Mozzjoni Nru 412 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar Kunsilli Lokali Erb, 26 Ott 2016
Mozzjoni Nru 432 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Medjazzjoni, Kap.474 Tli, 20 Diċ 2016
Mozzjoni Nru 435 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Ordinanza dwar ir-Regolamenti tat-Traffiku Erb, 04 Jan 2017
Mozzjoni Nru 447 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar iċ-Ċittadinanza Maltija, Kap 188 Erb, 01 Mar 2017
Mozzjoni Nru 448 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, Kap. 12 Erb, 01 Mar 2017
Mozzjoni Nru 450 - Mozzjoni sabiex tiġi rratifikata l-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Ħarsien tal-Wirt Intanġibbli Ġim, 03 Mar 2017
Mozzjoni Nru 461 - Estimi ta' Dħul u Nfiq għas-sena 2017 ta' Patrimonju Malta u Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali Ħam, 06 Apr 2017
Mozzjoni Nru 462 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika Tli, 11 Apr 2017
Mozzjoni Nru 058 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Protezzjoni ta' Min Jiżvela Informazzjoni li tkun Protetta Erb, 26 Ġun 2013
Mozzjoni Nru 073 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Kodiċi Kriminali (Emenda Nru 3) Tli, 08 Ott 2013
Mozzjoni Nru 074 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi Kriminali (Emenda Nru 4) Tli, 08 Ott 2013
Mozzjoni Nru 075 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar Tfal u Żgħażagħ (Ordnijiet għall-Ħarsien) Erb, 09 Ott 2013
Mozzjoni Nru 078 - Ftehim dwar Unified Patent Court Tne, 21 Ott 2013
Mozzjoni Nru 096 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda Diversi Liġijiet li jirrigwardaw Materji Kriminali Ħam, 16 Jan 2014
Mozzjoni Nru 097 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar iż-Żwieġ Tne, 27 Jan 2014

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 003 - Indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta S19 - 15.05.2013
Mozzjoni Nru 010 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2013 S4 - 09.04.2013
Mozzjoni Nru 072 - Reviżjoni ta' Ruling ta' Mr Speaker S60 - 09.10.2013
Mozzjoni Nru 078 - Ftehim dwar Unified Patent Court S110 - 21.01.2014
Mozzjoni Nru 079 - Illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2014 S91 - 19.11.2013
Mozzjoni Nru 116 - Ratifika tal-Protokoll Addizzjonali għall-Konvenzjoni tal-Liġi Kriminali fuq il-Korruzzjoni iffirmat fi Strasburgu fil-15 ta’ Mejju 2013 S144 - 05.05.2014
Mozzjoni Nru 137 - Estimi ta’ Dħul u Nfiq  tal-Heritage Malta u Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali għas-sena finanzjarja mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2014 S167 - 24.06.2014
Mozzjoni Nru 153 - Mozzjoni tal-Oppożizzjoni għal Dibattitu fuq is-Sitwazzjoni li Żviluppat dwar l-Investigazzjoni mill-Ombudsman ta’ Ilmenti Mressqa minn Uffiċjali tal-Forzi Armati ta’ Malta S171 - 02.07.2014
Mozzjoni Nru 171 - Mozzjoni li l-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2015 S208 - 27.11.2014
Mozzjoni Nru 232 - Estimi ta' dħul u nfiq tal-Heritage Malta u Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali għas-sena 2015 S264 - 18.05.2015
Mozzjoni Nru 247 - Mozzjoni għar-revoka tal-Avviż Legali Nru 153 tal-2015 dwar it-Twaqqif tal-Aġenzija għas-Sistema ta’ Infurzar Lokali S293 - 17.07.2015
Mozzjoni Nru 252 - Mozzjoni sabiex jiġu ppubblikati d-dokumenti kollha marbuta mal-garanzija bankarja li l-Gvern ta lil Electrogas Ltd S484 - 16.02.2017
Mozzjoni Nru 268 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2016 S312 - 26.10.2015
Mozzjoni Nru 295 - Mozzjoni dwar it-trasferiment ta’ proprjetà lil Sadeen Education Investment Limited. S340 - 15.12.2015
Mozzjoni Nru 322 - Mozzjoni ta’ sfiduċja fil-Gvern S377 - 18.04.2016
Mozzjoni Nru 326 - Mozzjoni ta' Sfiduċja fil-Ministru Konrad Mizzi S385 - 04.05.2016
Mozzjoni Nru 339 - Mozzjoni li titlob ir-reviżjoni tar-ruling mogħti mis-Sedja fis-seduta 391 tal-Erbgħa, 18 ta’ Mejju 2016 S393 - 24.05.2016
Mozzjoni Nru 402 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2017 S440 - 31.10.2016
Mozzjoni Nru 433 - Mozzjoni sabiex jiġi emendat l-Avviż Legali 404 tal 2016 Dwar Ir Revoka b’Mezzi Elettroniċi tal Prokuri u mandati S478 - 06.02.2017
Mozzjoni Nru 450 - Mozzjoni sabiex tiġi rratifikata l-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-Ħarsien tal-Wirt Intanġibbli S491 - 07.03.2017
Mozzjoni Nru 454 - Mozzjoni dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni Elettorali dwar Tibdil fil-Konfini tad-Distretti Elettorali S498 - 22.03.2017