Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

L-Onor. Carmelo Abela MP

Partit Laburista - It-Tnax-il Leġiżlatura (2013 - 2017)

Carmelo Abela MP
Ministru għall-Affarijiet Interni u s-Sigurtà Nazzjonali
Indirizz Elettroniku carmelo.abela@parlament.mt

Mozzjonijiet

Mozzjonijiet li ġew mressqin minn dan il-Membru Data
Mozzjoni Nru 196 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Ċivili Tne, 05 Jan 2015
Mozzjoni Nru 223 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar Sigurtà fl-Ajruportijiet u fl-Avjazzjoni Ċivili Tne, 16 Mar 2015
Mozzjoni Nru 245 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar il-Forzi Armati ta' Malta, Kap. 220 Ħam, 28 Mej 2015
Mozzjoni Nru 251 - Riżoluzzjoni dwar l-Avviż Legali Numru 94 tal-2013 li Jemenda t-Tieni Regolament tal-Ħames Skeda tal-Att dwar il-Pulizija Erb, 24 Ġun 2015
Mozzjoni Nru 253 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Immigrazzjoni Ġim, 26 Ġun 2015
Mozzjoni Nru 255 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Pulizija Erb, 01 Lul 2015
Mozzjoni Nru 256 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Ħabs Ġim, 03 Lul 2015
Mozzjoni Nru 270 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar Ġieħ ir-Repubblika Tli, 13 Ott 2015
Mozzjoni Nru 273 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Kodiċi tal-Liġijiet tal-Pulizija Ġim, 16 Ott 2015
Mozzjoni Nru 315 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni Ċivili, Kap. 353 Erb, 02 Mar 2016
Mozzjoni Nru 323 - Abbozz ta’ Liġi dwar l-Akkademja għal Korpi Dixxiplinati Ġim, 08 Apr 2016
Mozzjoni Nru 331 - Abbozz  ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar l-Armi Ġim, 29 Apr 2016
Mozzjoni Nru 336 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar iċ-Ċertifikati tal-Kondotta, Kap. 77 Erb, 11 Mej 2016
Mozzjoni Nru 341 - Mozzjoni sabiex l-Avviż Legali 167 tal-2016 li jintroduċi regolamenti ġodda li jirregolaw il-Pensjonijiet tal-Uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili, jidħol fis-seħħ Tne, 23 Mej 2016
Mozzjoni Nru 342 - Mozzjoni sabiex l-Avviż Legali 169 tal-2016 li jemenda t-tielet, il-ħmistax u s-sittax ir-regolament tar-Regolamenti dwar Pensjonijiet għal min jahdem il-Ħabs, jidħol fis-seħħ Tne, 23 Mej 2016
Mozzjoni Nru 353 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Forzi Armati ta’ Malta, Kap. 220 Ħam, 02 Ġun 2016
Mozzjoni Nru 356 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Probation, Kap 446 Erb, 15 Ġun 2016
Mozzjoni Nru 410 - Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Pulizija, Kap. 164 Tli, 25 Ott 2016
Mozzjoni Nru 419 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Ċivili Erb, 23 Nov 2016
Mozzjoni Nru 420 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Ħabs Erb, 23 Nov 2016
Mozzjoni Nru 422 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Pulizija Ħam, 24 Nov 2016
Mozzjoni Nru 451 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi, Kap 516 Tne, 06 Mar 2017
Mozzjoni Nru 452 - Abbozz ta' Liġi li se jemenda l-Att dwar ir-Rifuġjati, Kap. 420 Tne, 06 Mar 2017
Mozzjoni Nru 453 - Abbozz ta' Liġi li se jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Ċivili Tne, 06 Mar 2017

 

Mozzjonijiet li ġew diskussi minn dan il-Membru Seduta
Mozzjoni Nru 003 - Indirizz b'risposta għad-diskors tal-President ta' Malta S18 - 14.05.2013
Mozzjoni Nru 010 - Mozzjoni illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2013 S6 - 10.04.2013
Mozzjoni Nru 054 - Estimi ta’ dħul u nfiq tal-Korporazzjoni għax-Xogħol u Taħriġ għas-sena finanzjarja 2013 S42 - 28.06.2013
Mozzjoni Nru 056 - Estimi ta’ dħul u nfiq tal-Korporazzjoni Enemalta għas-sena finanzjarja 2013 S38 - 26.06.2013
Mozzjoni Nru 057 - Estimi ta’ dħul u nfiq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-sena finanzjarja 2013 S39 - 26.06.2013
Mozzjoni Nru 072 - Reviżjoni ta' Ruling ta' Mr Speaker S60 - 09.10.2013
Mozzjoni Nru 079 - Illi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2014 S88 - 18.11.2013
Mozzjoni Nru 088 - Mozzjoni għat-Twaqqif ta' Kumitat Permanenti għas-Saħħa S117 - 05.02.2014
Mozzjoni Nru 171 - Mozzjoni li l-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2015 S212 - 01.12.2014
Mozzjoni Nru 251 - Riżoluzzjoni dwar l-Avviż Legali Numru 94 tal-2013 li Jemenda t-Tieni Regolament tal-Ħames Skeda tal-Att dwar il-Pulizija S291 - 15.07.2015
Mozzjoni Nru 268 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2016 S308 - 22.10.2015
Mozzjoni Nru 295 - Mozzjoni dwar it-trasferiment ta’ proprjetà lil Sadeen Education Investment Limited. S340 - 15.12.2015
Mozzjoni Nru 322 - Mozzjoni ta’ sfiduċja fil-Gvern S377 - 18.04.2016
Mozzjoni Nru 339 - Mozzjoni li titlob ir-reviżjoni tar-ruling mogħti mis-Sedja fis-seduta 391 tal-Erbgħa, 18 ta’ Mejju 2016 S393 - 24.05.2016
Mozzjoni Nru 368 - Mozzjoni dwar emenda għall-Ordnijiet Permanenti tal-Kamra S422 - 25.07.2016
Mozzjoni Nru 369 - Mozzjoni ta' Proċedura S422 - 25.07.2016
Mozzjoni Nru 402 - Mozzjoni biex il-Kamra tmur f’Kumitat ta’ Provvista għall-konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2017 S436 - 27.10.2016