Skip to main content
Lingwa: en  | Ikkuntattjana | | Fittex

Kumitat Permanenti għall-Konsiderazzjoni ta' Abbozzi ta' Liġi

It-Tlettax-il Leġiżlatura (2017 - )


Membri tal-Kumitat

L-Onor. Justyne Caruana MP L-Onor. Justyne Caruana MP
President tal-Kumitat

Estratt mill-Ordnijiet Permanenti

120B. (1) B’żieda mal-kumitati permanenti elenkati fl-ordni permanenti 120A, il-Kamra tista’ taħtar, b’mozzjoni li ssir wara li jingħata avviż, dawk il-kumitati permanenti li jistgħu jenħtieġ u sabiex jikkonsidraw abbozzi ta’ liġi jew xogħol ieħor miġjub quddiem kumitat permanenti jew lilu riferut mill-Kamra.

(2) Mozzjoni bħal dik imsemmija fil-paragrafu (1) ta’ dan l-ordni permanenti, għandha:

(a) tistabbilixxi l-għadd ta’ membri li joqogħdu fil-kumitat permanenti, li għandu hekk jintgħamel b’dak il-mod li jidher li jkun prattikabbli għall-Kamra b’hekk li jkun rappreżenta attiv b’mod ġust tal-Kamra b’mod ġenerali u proporzjonali skont l-għadd ta’ membri tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni b’mod partikolari; u

(b) tinnomina l-president li għandu jippresjedi l-kumitat permanenti.

(3) Kull naħa tal-Kamra għandha tinnomina lil dawk il-membri li jkunu ser jirrappreżentawha f’kumitat permanenti, u għandha wkoll tinnomina membri oħra li jidħlu minflok il-membri maħtura. Il-membri u dawk li jidħlu minflokh om li jkunu jirrappreżentaw lill-Gvern għandhom jiġu nominati mill-Kap tal-Kamra, filwaqt li l-membri u dawk li jidħlu minflokhom li jirrappreżentaw lill-Oppożizzjoni għandhom jiġu nominati mill-Kap tal-Oppożizzjoni. L-ismijiet tal-membri u ta’ dawk li jidħlu minflokhom li jkunu ġew hekk nominati u maħtura mill-Kamra għandhom jitniżżlu fil-minuti tas-seduta.

(4) Kull naħa tal-Kamra tista’ tissostitwixxi lil kull membru jew wieħed li jidħol floku minnha nominat skont il-paragrafu (3) ta’ dan l-ordni sabiex jirrappreżentaha f’kumitat permanenti. Dik is-sostituzzjoni jkollha biss effett wara li l-iSpeaker ikun ġie notifikat b’dan. L-iSpeaker għandu, fl-ewwel okkażjoni li jkun hemm, jinnotifika lill-Kamra, jew, jekk il-Kamra ma tkunx qed tiltaqa’, lill-Kumitat Permanenti dwar ix-Xogħol tal-Kamra.

(5) Abbozzi ta’ liġi tal-Gvern li jintbagħtu quddiem kumitat permanenti, għandhom jiġu qabel ix-xogħol l-ieħor tal-kumitat permanenti u għandhom ikunu kkonsidrati, kemm-il darba ma jiġix ordnat mod ieħor mill-Kamra, f’dak l-ordni li l-Kumitat Permanenti dwar ix-Xogħol tal-Kamra jista’ jistabbilixxi.

Abbozzi ta' Liġi għall-Konsiderazzjoni

Abbozz Nru 100 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Użu mill-Ġdid tal-Informazzjoni tas-Settur Pubbliku
Seduta Nru 79 - 18.03.2020 04:30 PM

Membri

Abbozz Nru 90 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Eko-Kontribuzzjoni
Seduta Nru 80 - 23.03.2020 04:00 PM

Membri

Abbozz Nru 103 - Abbozz ta' Ligi li jemenda l-Att dwar iċ-Ċittadinanza Maltija
Seduta Nru 81 - 24.03.2020 03:30 PM

Membri

Abbozz Nru 113 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Pulizija
Seduta Nru 82 - 25.03.2020 03:30 PM

Membri

Abbozz Nru 106 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Integrità u t-Trasparenza tas-Swieq tal-Enerġija bl-Ingrossa (Setgħat ta’ Nfurzar)
Seduta Nru 83 - 30.03.2020 03:30 PM

Membri

Abbozz Nru 109 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Ordinanza dwar l-Esplożivi
Seduta Nru 83 - 30.03.2020 03:30 PM

Membri

Abbozz Nru 104 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar Poteri li jsiru Regolamenti fl-Interess Nazzjonali
Seduta Nru 84 - 01.04.2020 03:30 PM

Membri

Abbozz Nru 5 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda Diversi Liġijiet (Riforma dwar il-Pensjonijiet)

Abbozz Nru 47 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi Ċivili u l-Kodiċi Kriminali