Skip to main content
Language: mt  | Contact Us | Search

Language: mt  | Contact Us | | Search

PR0943 - Laqgħa bejn l-Onor Francis Żammit Dimech, Chairman tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Eċċelenza tiegħu Mr. Grigol Vashadze, Ministru tal-Affarijet Barranin tal-Georgia.  (EN)

Date 21.05.2010

Press Release