Mr Speaker

L-iSpeaker

il-President tal-Kamra

Merħba Fis-Sit Elettroniku tal-Parlament ta’ Malta

L-għan prinċipali ta’ dan is-sit elettroniku huwa li jkattar it-trasparenza Parlamentari billi jiffaċilita l-aċċess għal dokumenti maħruġa minn din l-Istituzzjoni u billi jipprovdi mezz li bih ikun jista’ jiġi segwit aktar mill-qrib dak li jkun qed iseħħ fil-Parlament.

Niżżel id-Dokument tal-Aġenda

MOZZJONIJIET

L-Ewwel Qari tal-Abbozz ta’ Liġi msejjaħ “Att tal-2015 li jemenda l-Kodiċi Kriminali”.

XOGĦOL QUDDIEM IL-KAMRA

Mozzjoni biex jiġi emendat il-Pjan Strateġiku għall-Ambjent u l-Ippjanar skont l-Att dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp (Kont.)

Abbozz Nru 100 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Arbitru ghas-Servizzi Finanzjarji - Tieni Qari

Abbozz Nru 95 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Kummissarju għall-Anzjani - Tieni Qari - (Kont.) 

Abbozz Nru. 105 - Abbozz ta' Liġi dwar ir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma - Tieni Qari

Abbozz Nru 104 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Konvenzjoni dwar Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità - Tieni Qari

Abbozz Nru. 101 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar Opportunitajiet Indaqs għal Persuni b'Diżabilita' - Tieni Qari 

Abbozz Nru 97 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar is-Sigurta' Soċjali - Tieni Qari

Abbozz Nru 45 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Ħarsien tat-Tfal (Ħarsien Barra mid-Dar) - Tieni Qari

Abbozz Nru 63 - Abbozz ta' Liġi dwar Standards fil-Ħajja Pubblika -Tieni Qari

Abbozz Nru 86 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Promozzjoni ta' Negozji - Tieni Qari

Abbozz Nru 89 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Awtorita' ta' Standards ta' Harsien - Tieni Qari

Abbozz Nru. 102 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Forzi Armati ta' Malta - Tieni Qari

Abbozz Nru 106 - Abbozz ta’ Liġi dwar l-Użu mill-ġdid tal-Informazzjoni tas-Settur Pubbliku  – Tieni Qari

Abbozz Nru 107 - Abbozz ta’ Liġi dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp –  Tieni Qari

Abbozz Nru 108 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent –  Tieni Qari

Abbozz Nru 109 - Abbozz ta’ Liġi dwar it-Tribunal ta’ Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar –  Tieni Qari

Abbozz Nru 21 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Periti - Tieni Qari

Abbozz Nru 92 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar Sigurta' fl-Ajruportijiet u fl-Avjazzjoni Ċivili - Tielet Qari

Agħfas hawn sabiex tara l-iskeda tat-televiżjoni tal-Parlament

Xandiriet Diretti

Laqgħa              Data Audio  Video
Kumitat dwar il-Konsiderazzjoni ta' Abbozzi ta' Liġijiet 07.07.15 fl-4.00pm    Video
Sessjoni Plenarja - S285 07.07.15 fis-6.00pm    Video
Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin u Ewropej 07.07.15 fis-6.30pm    Video

   

Media Files Riċenti

Laqgħa Data Awdjo Video
Kumitat dwar il-Konsiderazzjoni ta' Abbozzi ta' Liġijiet (L-Ewwel Parti) 07.07.15 fl-4.00pm  Niżżel  
Kumitat dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp 07.07.15 fit-3.00pm  Niżżel  
Sessjoni Plenarja - S284 06.07.15 fis-6.00pm  Niżżel  Video
Kumitat dwar il-Konsiderazzjoni ta' Abbozzi ta' Liġijiet 06.07.15 fis-6.30pm  Niżżel  Video
Kumitat dwar il-Konsiderazzjoni ta' Abbozzi ta' Liġijiet 02.07.15 fid-9.00am  Niżżel  Video
Sessjoni Plenarja - S283 01.07.15 fis-6.00pm  Niżżel  Video
Sessjoni Plenarja - S282 30.06.15 fis-6.00pm  Niżżel  Video
Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi  30.06.15 fis-6.30pm  Niżżel  Video
Kumitat dwar il-Kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika 30.06.15 fis-7.00pm  Niżżel  Video

 

Videos tas-sessjonijiet fil-plenarja sa mill-4 ta’ Mejju 2015 ‘il quddiem