Mr Speaker

L-iSpeaker

il-President tal-Kamra

Merħba Fis-Sit Elettroniku tal-Parlament ta’ Malta

L-għan prinċipali ta’ dan is-sit elettroniku huwa li jkattar it-trasparenza Parlamentari billi jiffaċilita l-aċċess għal dokumenti maħruġa minn din l-Istituzzjoni u billi jipprovdi mezz li bih ikun jista’ jiġi segwit aktar mill-qrib dak li jkun qed iseħħ fil-Parlament.

XOGĦOL QUDDIEM IL-KAMRA

Abbozz Nru 84 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar Kunsilli Lokali - Tieni Qari (Kont.)

Abbozz Nru 94 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Tieni Qari

Abbozz Nru 83 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni Ċivili - Tieni Qari

Abbozz Nru 45 - Abbozz ta’ Liġi dwar il-Ħarsien tat-Tfal (Ħarsien Barra mid-Dar) - Tieni Qari

Abbozz Nru 63 - Abbozz ta' Liġi dwar Standards fil-Ħajja Pubblika -Tieni Qari

Abbozz Nru 86 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Promozzjoni ta' Negozji - Tieni Qari

Abbozz Nru 89 - Abbozz ta' Liġi dwar l-Awtorita' ta' Standards ta' Harsien - Tieni Qari

Abbozz Nru 92 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar Sigurta' fl-Ajruportijiet u fl-Avjazzjoni Ċivili - Tieni Qari

Abbozz Nru 95 - Abbozz ta' Liġi dwar il-Kummissarju għall-Anzjani - Tieni Qari

Abbozz Nru 96 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar l-Impieg ta' Persuni b'Diżabilità - Tieni Qari

Abbozz Nru 97 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar is-Sigurta' Soċjali - Tieni Qari

Abbozz Nru 98 - Abbozz ta' Liġi biex jemenda l-Att dwar l-Edukazzjoni - Tieni Qari

Abbozz Nru 21 - Abbozz ta' Liġi li jemenda l-Att dwar il-Periti - Tieni Qari

Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Awtorita' tad-Djar għas-sena finanzjarja 2015 - Votazzjoni

Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Heritage Malta u Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali għas-sena finanzjarja 2015 - Votazzjoni

Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni għax-Xogħol u Taħriġ għas-sena 2015 - Votazzjoni

Estimi ta' Dħul u Nfiq tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għas-sena 2015 - Votazzjoni

Estimi tad-Dħul u Infiq tal-Awtorita' tat-Turiżmu għal-Malta għas-sena 2015 - Votazzjoni

Jew xi Aġenda oħra li tkun ikkomunikata aktar tard.

Live Streaming

Laqgħa              Data Awdjo Video

Sessjoni Plenarja - S269

27.05.15 fis-6.00pm  Audio  Video

Laqgħa Konġunta tal-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali, l-Kumitat tas-Saħħa u l-Kumitat tal-Affarijiet  dwar il-Familja

27.05.15 fis-6.30pm  Audio  Video

  

 

Media Files Riċenti

Laqgħa   Data Audio Video
 Sessjoni Plenarja - S268  26.05.15 fis-6.00pm  Niżżel  Video
 Sessjoni Plenarja - S267  25.05.15 fis-6.00pm  Niżżel  Video
 Sessjoni Plenarja - S266  20.05.15 fis-6.00pm  Niżżel  Video
 Sessjoni Plenarja - S265  19.05.15 fis-6.00pm  Niżżel  Video